Carta de la Junta de Directors del Vallès Oriental sol·licitant la jornada continuada

24 d’abr. 2012, 4:24 publicada per Usuari desconegut

Sr JOSEP VICENT GARCIA-CAURÍN,

Director dels Serveis Territorials al Maresme- Vallès Oriental

Departament d'Ensenyament

Generalitat de Catalunya

c/ Santa Rita 1,

08301 Mataró


Benvolgut,

Reunida la Junta de Directors del Vallès Oriental el passat dia 10 de novembre de 2011, valorant els resultats acadèmicsdels nostres alumnes, el grau de cohesió social en els nostres centres, i tenint present l'actual situació econòmica, la dispersió geogràfica de molts dels nostres municipis i amb el suport dels nostres Consells Escolars

EXPOSA:

Que la majoria dels nostres centres necessiten de transport escolar i de servei de menjador.

La suma dels temps que l’alumnat dedica a escola, transport i menjador fa que sobrepassi en escreix la jornada laboral de les 40 hores setmanals d’un adult qualsevol, amb el desgast físic i emocional que això els suposa, i que causa un greu perjudici per a la convivència familiar.

Que el rendiment dels nostres alumnes a la tarda, després d'una jornada tan llarga, és sempre molt baix , en especial, en el grup d’alumnes amb NEE.

Que el baix nivell d’atenció i la dispersió resultants produeixen un augment de les conductes disruptives i dificulten la millora dels resultats acadèmics i de la cohesió social, objectius fonamentals del nostre model educatiu.

Que a aquestes jornades escolars tan llargues constatem que s'hi afegeixen activitats complementàries lúdiques, esportives i culturals. Així l'activitat fora de casa s'allarga, en força casos, fins a les 10 del vespre, quedant encara pendents per fer els deures i dedicar temps a l’estudi, cosa que beneficia el baix rendiment escolar i el tan poc desitjat fracàs escolar.

Que la jornada continuada afavoreix l’estalvi econòmic, del tot necessari en aquest moment, tant en despesa de menjador, com en despesa d'aïgua, llum i calefacció, així com en transport.

I per tot això

SOL·LICITA

L’aprovació per aplicar la jornada continuada a l’alumnat de l'ESO, tal com ja es fa a l'alumnat de la Postobligatòria.

Cordialment

Sílvia Genís i Filbà

Presidenta de la Junta de Directores i Directors del Vallès Oriental


Comments