Petició de jornada continuada dels tres instituts de Sant Pere de Ribes

31 de gen. 2012, 8:30 publicada per Usuari desconegut

Sra. MONTSERRAT LLOBET BACH

DIRECTORA DELS SERVEIS TERRITORIALS

BARCELONA COMARQUES

Senyora,

Els Presidents dels Consells Escolars de les tres Comunitats Educatives de Secundària del Municipi de Sant Pere de Ribes, reunits conjuntament amb la Regidora d’Educació i Esports del Municipi, us volem traslladar la petició de concentració als matins de l’horari lectiu per al proper curs escolar 2012-2013, aprovada per tots els Consells Escolars esmentats, pels següents motius:


Viabilitat del recent marc legal :

El títol 9 de la LEC, art. 142 i 148, contempla, dins de les funcions del director/a i del Consell Escolar, la possibilitat de fer aquesta proposta.

Els següents articles de la llei esmentada contemplen diferents motivacions o justificacions: organització pedagògica, art. 77; autonomia de centres i projectes educatius, art. 7; estructura organitzativa pròpia, art. 98.

Així mateix aquesta possibilitat està recollida al Decret d’autonomia ( preceptes 3.1,3.2 i 2.3) i al de Direccions (art.5, Projecte Educatiu; art. 17, estratègies didàctiques pròpies; art. 25, concrecions educatives i organitzatives que persegueixen la sistematització, el treball en equip i la satisfacció del professorat).

Motivació específica de la proposta:

Segons els preceptes dels articles 120 i 121 de la LOE, el més important a l’hora de configurar el marc horari escolar és que s’adapti a les necessitats de l’alumnat , en primer lloc, i després a les necessitats del professorat. Sempre es fa esment de que l’interès superior és el de l’alumne/a.

Recentment, l’Honorable Consellera d’Ensenyament ha manifestat al conjunt de la societat catalana que allò que defineix la qualitat en el sistema i ajuda a combatre el fracàs escolar “no són simplement les hores de permanència al centre sinó la forma en què aquestes hores s’estructuren”.

Concentrar les activitats lectives al matí facilitaria una organització racional del seu temps, que redundaria en la millora del rendiment escolar i de la cohesió social, atès que permetria dedicar les tardes a l’estudi i a altres activitats culturals i esportives.

 Al municipi hi ha una àmplia oferta d’aquestes activitats, que, a més a més, està complementada per la que fem els tres centres educatius: Pla d’esport i Estudi assistit.

Proposta:

Concentrar al matí les activitats lectives de l’alumnat de secundària dels tres Instituts de Sant Pere de Ribes (INS Alexander Galí, INS Can Puig i INS Montgròs), amb el següent horari:

La durada de la classe seria d’una hora. Es farien 6 hores lectives cada dia al matí, amb dos períodes d’esbarjo de 20 i 10 minuts. En total, 30 hores lectives setmanals.

L’horari d’inici seria les 08:15 i de finalització, les 14:45. Després de les dues primeres sessions lectives, el primer esbarjo de 20 minuts; després de la quarta sessió lectiva, un nou esbarjo de deu minuts.

L’efectivitat d’aquesta organització horària i la satisfacció dels usuaris es revisaria pels Consells Escolars al final de cada trimestre escolar i seria avaluada definitivament al final del curs 2012-2013.

Molt cordialment,


 Luis Alonso Polo

President del Consell Escolar de l'INS Can Puig

Comments