Pàgina d'inici‎ > ‎

10 arguments a favor de la Jornada Intensiva

  1. Millora pedagògica: amb la jornada intensiva es rendeix més, l’atenció es concentra al matí i l’estudiant té temps a la tarda per assimilar els coneixements, fer els deures, estudiar, etc.

  1. Millora econòmica: els instituts on solament s’imparteix ESO i batxillerat el centre estaria tancat a la tarda, amb la qual cosa s’estalviaria electricitat i calefacció. Els centres amb cicles formatius o batxillerat nocturn estalviarien part d’aquestes despeses tancant llums d’alguns passadissos i aules.

  1. Millora econòmica: l’administració deixaria de pagar els dinars gratuïts als alumnes que s’han de desplaçar a un altre municipi per estudiar l’ESO. Aquest diners es podrien destinar a beques de menjador per a famílies amb pocs recursos econòmics o a extraescolars.

  1. Millora econòmica: les famílies que ho desitgessin deixarien de pagar el menjador. Es milloraria la qualitat de l'alimentació de molts dels alumnes que ara han de dinar fora de casa per força.

  1. Estalvi de temps: els desplaçaments del migdia per anar a dinar i tornar a l’institut per les classes de la tarda suposen una pèrdua de temps i un desgast que els alumnes es podrien estalviar. Alguns alumnes necessiten transport públic per fer aquest desplaçament, aquesta és una altra despesa que s’estalviarien.

  1. Conciliació d’horaris: els alumnes que fan extraescolars (la majoria) podrien fer-les a partir de les tres o les quatre de la tarda, d’aquesta manera podrien arribar abans a casa. Així tindrien més temps per estar amb la família, temps lliure, temps fer els deures i estudiar i per anar a dormir a una hora convenient, etc.

  1. Millora de l’assistència a l’institut: als instituts en què l’absentisme escolar és més elevat a les classes de la tarda aquest problema desapareixeria.

  1. Més disponibilitat horària per als centres i entitats que imparteixen ensenyaments extraescolars o organitzen activitats esportives: amb les tres tardes de l’ESO hi ha moltes escoles de música, ballet, d’idiomes, clubs esportius, etc. que tenen problemes per organitzar els horaris. Sense les tardes de l’ESO aquestes activitats podrien començar havent dinat de dilluns a divendres i no caldria que s’acabessin a les nou o les deu del vespre, com està passant ara.

  1. Si les classes fossin de 50 minuts i no de 60 i hi hagués dues estones d’esbarjo de 20 minuts (o de 20’ la primera i 30’ la segona) les sis classes fetes al matí de manera intensiva no són tan pesades com es vol fer veure des d’alguns sectors. En les altres CCAA i en molts altres països es fa d’aquesta manera i funciona.

  1. A les tardes es concentra la conflictivitat i el deteriorament de la convivència als centres. La jornada intensiva afavoreix la seriositat de l'ensenyament. Els instituts són per aprendre, no podem ocupar tot el temps de l'alumne impedint que pugui exercir els altres rols necessaris per crèixer com a persones.


Les noves retallades salarials i de condicions laborals anunciades després que nosaltres tinguéssim preparada la campanya sobre la jornada intensiva ens han fet sentir que havíem de variar el to a l'hora de dirigir-nos a vosaltres, però no podem deixar de fer una feina amb possibilitats de millorar en algun punt les nostres condicions de vida, i en aquest cas les de tota la comunitat educativa. Fer front a l'atac que estem rebent, mediàtic, del Departament, de la societat requerirà per part de tots un esforç permanent i perseverant de mobilització, fins que puguem desmuntar de manera majoritària l'atac contra l'Estat del Benestar que hi ha darrera d'aquesta crisi. Per la nostra part no deixarem de treballar i moure'ns fins que sigui així.

Comments